วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว


Name Jiraphon  Yemglom
 Nickname...Taew
544188055
Faculty of Education
Majoring in elementary education.
Class 54.Year 2.Among the class 2.

ไปเยี่ยมหลานมา